www.ekoline.sk

O NÁS

EKOLINE s.r.o. je švajčiarsko-slovenská spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1994. Predmetom činnosti spoločnosti je kontrola a ochrana nášho životného prostredia. Zameriavame sa predovšetkým na starostlivosť, meranie a bezvýkopové opravy a obnovenie existujúcich potrubných sietí ako kanalizácie, plynové a vodovodné potrubia. V rámci činnosti využívame najmodernejšie technológie a zariadenia, ktoré v maximálne možnej miere šetria životné prostredie a v rozhodujúcej miere zaručujú predĺženie životnosti a prevádzkyschopnosti potrubných sietí. Našimi zákazníkmi sú obce ako aj priemyslové podniky. покрывала на кровать

Môžeme sa pochváliť napríklad dlhoročnou spoluprácou s VOLKSWAGEN Slovakia a.s., ako aj chemickými podnikmi ako sú Biotika či  Evonic v Slovenskej Ľupči, Istrochem v Bratislave. Náš tím spolupracoval na rôznych projektoch vo Východnej Európe, ale aj v USA, Argentíne, Veľkej Británii, Rakúsku a Nemecku a popri modernom technologickom vybavení prispieval aj cennými skúsenosťami a know-how. Okrem toho disponujeme celosvetovo patentovaným postupom „BOP“ na ukladanie káblov do nepriechodných ale aj priechodných potrubných sietí.

Vo svojej činnosti poskytujeme širokú škálu služieb, medzi ktoré patrí najmä :

  • poradenstvo
  • čistenie kanalizácie vysokotlakovým vodným lúčom
  • TV monitoring potrubí, vyhodnocovanie zisteného stavu, návrh riešení
  • vykonávanie tlakových skúšok kanalizácií podľa STN EN 1610
  • BOP
  • bodové opravy Partliner
  • celoplošná výstelka EKOLINER
  • sanácia šachtových objektov

http://sonna.com.ua/catalog/pokryvala/

 

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu

Copyright 2022 ©