www.ekoline.sk

BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY

LOKÁLNE POŠKODENIA

SANÁCIA CELÝCH ÚSEKOV

FRÉZA

ŠACHTY

Naša spoločnosť disponuje tými najlepšími referenciami pre tieto technológie, ktoré boli použité v podmienkach priemyslových kanalizačných vedení s horúcimi alkalickými alebo silne kyslými vodami.Našim technologickým postupom sanujeme celé potrubné úseky bez rozkopávania. Doprava našimi prácami nie je obmedzovaná, šetrí sa životné prostredie, hluk a emisie odpadajú.

LOKÁLNE POŠKODENIA

SANÁCIA CELÝCH ÚSEKOV

FRÉZA

ŠACHTY

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu

Copyright 2022 ©