www.ekoline.sk

OCEĽOVÉ NÁDOBY

Použitie našej  živice umožňuje aj vykonávanie  opráv poškodených miest výrobných nádob, kde došlo k poškodeniu originálnej smaltovej výstelky nádoby a tým postupnému korodovaniu a znehodnocovaniu jej vnútornej plochy. Vzhľadom na agresivitu technologického prostredia je postup deštrukcie pomerne radikálny a z toho dôvodu je potrebné vykonať opravu v čo najkratšom čase. Oprava je vykonaná  tkaninou z uhlíkových vlákien sýtenou elastickou živicou. Dosiahnutý povrch, ktorý je dostatočne flexibilný  voči tepelným dilatáciám a odolný voči technologickému prostrediu vo výrobnej nádobe. Nádoba po odstavení z technologického procesu musí byť vyvetraná, očistená tlakovou vodou tak, aby prostredie bolo neutralizované. Po postavení lešenia v nádobe sa pristúpi  k odstráneniu a vybrúseniu skorodovaných častí kovovej nádoby až na zdravý kovový podklad a následne sa aplikuje  prvá styková vrstva živice , ktorá vytvorí most na aplikáciu tkaniny sýtenú v elastickej živici Oprava je dokončená posledným živičným náterom, ktorý vytvorí konečný pohľadový povrch. Použitá  živica má certifikáciu na použitie pri styku s pitnou vodou, je teda aplikovateľná pre opravy, kde je vyžadovaná zdravotná nezávadnosť.
powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu

Copyright 2022 ©