www.ekoline.sk

BOP KÁBLE V KANALIZÁCIIÚvod

Technologický postup BOP („Bytes in Old Pipes“) bol vyvinutý spoločnosťou Prusak GmbH Grub, Švajčiarsko a bol patentovaný vo viacerých štátoch sveta. V spolupráci s firmou Brand-Rex z Veľkej Británie, výrobcom káblov BloLite a BloCable ako aj s americkým elektronickým koncernom Tyco bol uvedený na trh kompletný systém na ukladanie sietí zo sklenených vlákien do nepriechodných ako aj priechodných potrubí s priemerom od 100 mm. Komunálne siete, ako kanalizácia sa na tieto účely sú vhodné už aj z dôvodu, že prakticky sa nachádzajú všade.

Vkladanie BOP

Pri tomto postupe , podobne ako pri oprave kanalizácie je do potrubia prevrátením vtláčaný rukáv. Spôsob jeho pritlačenia k stene, či už vzduchom alebo vodou nehrá žiadnu rolu. Do potrubia je zavedený samotný kábel alebo chránička káblov obalený v živicivo-filcovom lôžku. Podávací robot (je vlastne kamera opatrená podávacím prípravkom) bezprostredným spätným postupom pred vtláčaným rukávom ukladá lôžko s káblom a usmerňuje jeho polohu v potrubí so zreteľom na prípadné prípojky. Rýchlosť pohybu rukáva ako aj kamery je kontrolovateľné. Po uložení kábla v celom úseku vytvrdnutie živice docielime prúdením teplej vody cez chráničky. Po vytvrdnutí živice sa z úseku odstráni rukáv , v prípade, že rukáv bol impregnovaný živicou tiež, vytvorí nové potrubie v pôvodnom. Vkladanie chráničiek je kombinovateľné prakticky so všetkými známymi rukávovými technológiami.

Vkladanie za súčasnej sanácie Vkladanie bez sanácie

Živica

K ukladaniu káblov, resp. ich chráničiek, v prípade súčasnej opravy potrubia, sa použije rovnaká živica ako ku sanácii.V prípade, že sa jedná len o uloženie kábla resp. chráničky do potrubia sú k dispozícii špeciálne živice rôznych výrobcov v závislosti od materiálu potrubia, do ktorého sa káble vkladajú. Podmienkou pre použitie živice je stálosť spoja pri tlakových skúškach vyplavovaním pri 300 baroch.

Výhody BOP

Viaceré výhody BOP sú zjavné na prvý pohľad. Jedným z nich je výhoda oproti bežným metódam ukladania káblov : nie sú potrebné žiadne výkopy, práce nie sú závislé od poveternostných podmienok, napredovanie ukladania je rýchle, pomerne hlboké ukladanie zabezpečuje bezpečnosť uložených káblov. BOP má však aj ďalšie výhody:

         Výhody pre správcov kanalizácií:

• súčasná oprava poškodeného potrubia a ukladania káblov
• káble nevisia v potrubí
• žiadne úchytky, manžety
• žiadne prekážky v toku
• výmena alebo ďalšie ukladanie káblov je možné kedykoľvek bez výhrad
• všetky udržovacie práce ako čistenie, monitoring, tlakové skúšky sú naďalej
• vykonávateľné bez obmedzenia
• v šachtových objektoch žiadne odokryté káble
• opravy kanalizácie celoplošné ako aj lokálne sú vykonávateľné bez nutnosti
• zásahu do káblovej siete• žiadne výkopy pre nové dátové siete

Výhody pre správcov komunikačných sietí:

• žiadne dlhotrvajúce povoľovacie konania
• rýchle tempo ukladania
• bez výkopu až ku konečnému užívateľovi
• bezpečné dátové siete
• možnosť kombinácie rôznych druhov káblov
• pripojenie je možné zriadiť kedykoľvek v každom šachtovom objekte
• optokáble sú vymeniteľné v chráničkách kedykoľvek bez výkopu
• kapacitu káblov je možné zvýšiť kedykoľvek výmenou za nové výkonnejšie káble
• dátové siete v plnej miere obalené živicovým lôžkom sú chránené od vlhkosti
• ochrana proti hlodavcom
BOP s chráničkou káblov Vtiahnuté káble
Blo-kábový modul
BOP s Blo-káblami


Priznané patenty:

Európa: Patent Nr. EP 1100999
USA: Patent No. US 6,572,306 B2
Hong Kong: HK 1037703

Ukladanie do tlakových potrubí

BOP je možné bez výhrad uložiť aj do tlakových potrubí. Ukladanie je navyše zjednodušené tým, že uloženie kábla je možné na dno potrubia v každom prípade.

 

www.b-o-p.net

powered by ENABLE
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu

Copyright 2021 ©